fbpx

Apel o reorganizację komunikacji w rejonie Rybitw i Płaszowa

Wysłaliśmy pismo do Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Pan Łukasza Franka, wzywające do zmiany decyzji odnośnie ograniczeń w kursowaniu linii 425 w ferie zimowe, oraz rozważenia możliwości lepszej obsługi komunikacyjnej ulicy Półłanki. Mamy nadzieję, że argumenty zostaną uwzględnione i nastąpi szybka zmiana pierwotnej decyzji.

Apelujemy o natychmiastowe wycofanie planu ograniczenia kursowania linii 425 w okresie ferii zimowych oraz korektę obecnego rozkładu jazdy – tak, aby odpowiadał rzeczywistości, umożliwiał sprawną przesiadkę na pętli Mały Płaszów P+R oraz bezpieczne dotarcie do miejsc pracy. Wzywamy też do reorganizacji komunikacji miejskiej w rejonie Rybitw i Płaszowa i zwiększenie liczby kursów i linii autobusowych.