fbpx

Nasze galerie

Krakowskie Rybitwy i przylegające doń obszary przemysłowo-usługowe

Obszar przemysłowych Rybitw rozwijany zgodnie z przepisami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (w tym aktualnie obowiązujący mpzp Płaszów-Rybitwy z 2013 roku), daje dziś zatrudnienie co najmniej 10 tysiącom mieszkańcom Krakowa i okolicznych gmin. Blisko setka największych przedsiębiorstw z tego obszaru wypracowuje ponad 8 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży i ponad 700 milionów złotych zysków netto (dane za 2021 r. zweryfikowane na podstawie sprawozdań finansowych).