fbpx

Klaster Rybitwy -
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

w trosce o Lepsze Miasto

Wspieramy wizję Krakowa jako nowoczesnego oraz zrównoważonego miasta, godzącego interesy mieszkańców
i przedsiębiorców, szanującego ich dotychczasowy dorobek oraz wypracowany sposób zagospodarowania przestrzeni.

klaster_rybitwy_logo_v3a_RGB
KILKA SŁÓW

O naszej organizacji

Misją Klastra Rybitwy – Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest dbanie o zrównoważony rozwój obszarów Krakowa, który uwzględni potrzeby rozwojowe mieszkańców, przedsiębiorców i samego miasta. Bezpośrednim impulsem, który skłonił przedsiębiorców do tej formy zrzeszenia, jest sposób procedowania przez Urzędu Miasta Krakowa dokumentów planistycznych dotyczących terenów Płaszowa i Rybitw. W projekcie mpzp „Nowe Miasto” Magistrat całkowicie pominął obecną rolę, funkcję i potrzeby jednego z podstawowych interesariuszy tego obszaru, czyli pracodawców i pracowników.
Dziś walczymy o prawo do kontynuowania produkcji, zatrudnienia i inwestycji w tym obszarze miasta, ale docelowo chcemy angażować się w obronę interesów przemysłu i usług w całej aglomeracji krakowskiej.

Przystąp do Klastra Rybitwy
i włącz się w nasze działania

Zjednoczeni stoimy, upadamy podzieleni – działamy zgodnie z tą maksymą, by kumulować potencjał wszystkich członków, solidarnie zabezpieczać ich interesy oraz zwiększać szanse w relacjach z podmiotami publicznymi. 

ZOBACZ

Naszą galerię

Obszar przemysłowych Rybitw rozwijany zgodnie z przepisami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (w tym aktualnie obowiązujący mpzp Płaszów-Rybitwy z 2013 roku), daje dziś zatrudnienie co najmniej 10 tysiącom mieszkańców Krakowa i okolicznych gmin. Blisko setka największych przedsiębiorstw z tego obszaru wypracowuje ponad 8 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży i ponad 700 milionów złotych zysków netto (dane za 2021 r. zweryfikowane na podstawie sprawozdań finansowych). 

 

CZYTAJ

Aktualności i doniesienia medialne

KTO

Nas wspiera

WSPÓŁPRACA

z organizacjami pozarządowymi