fbpx

Konsultacje czas zacząć!

Zgodnie z wytycznymi uchwały kierunkowej 17.07 br. rozpoczął się okres konsultacji dla obszarów leżących na pograniczu XII i XIII dzielnicy Krakowa. Już na starcie nie mogło zabraknąć kontrowersji związanych z przygotowaną przez UMK ankietą.

Cztery miesiące temu (22 marca 2023 r.) podjęliście Państwo decyzję o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII. Celem uchwały Rady Miasta Krakowa nr CVII/2908/23 było odpowiedzialne podejście do wszystkich problemów i często sprzecznych interesów ujawnionych w trakcie prac nad projektem mpzp Nowe Miasto, który Wysoka Rada odrzuciła 08.03.2023 r. Konsultacje miały być próbą szukania mądrego kompromisu między potrzebami rozwojowymi miasta, mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników. To co obserwujemy dzisiaj, przy okazji spóźnionego uruchomienia procesu konsultacyjnego, budzi u nas głębokie wątpliwości i obawy, czy sposób realizacji uchwały nie doprowadzi raczej do zwiększenia napięcia wokół tego tematu i braku wygenerowania wiarygodnych wskazówek co do kierunków rozwoju obszaru Rybitw, Płaszowa i Północnego Bieżanowa. 

Będąc żywotnie zainteresowani tym tematem, monitorowaliśmy przez cały czas stan przygotowań do tych konsultacji – m.in. 18.05 br. zarząd Klastra spotkał się z zastępcą prezydenta Jerzym Muzykiem, któremu towarzyszyła Elżbieta Szczepińska, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. W trakcie spotkania zapewniano nas, że zgodnie z ww. uchwałą konsultacje będą uruchomione do końca II kwartału br. Przedłużający się czas ich uruchomienia miał wynikać z konieczności gruntownego przygotowania procesu wyłonienia zewnętrznego operatora, który stanowić miałby gwarancję obiektywnego przeprowadzenia całego procesu.

Niestety, nic z tych zapewnień nie zostało zrealizowane! Po pierwsze, konsultacje uruchomiono 17 lipca, a więc w III kwartale. Po drugie, wielkie wątpliwości budzi jedyny przygotowany w ramach tego procesu formalny dokument – Ankieta. Sama jej zawartość wydaje się dalece nieprzystająca do wielomiesięcznych przygotowań – zestaw trzech pytań wielokrotnego wyboru z ilustrującymi je mapkami, które w błędny sposób określają obszar, którego dotyczą konsultacje. A jej anonimowość, brak potwierdzenia przyjęcia i rejestracji w systemie w przypadku wypełnienia wersji elektronicznej może budzić niepokój związany z możliwością przekłamania wyników. Wiąże się to bezpośrednio z trzecim zarzutem, czyli brakiem wyłonienia zewnętrznego (czytaj niezależnego od Urzędu Miasta Krakowa) operatora konsultacji, gwarantującego bezstronność w procesie zbierania, weryfikowania i kompilowania danych z ankiety. Wobec jednoznacznego, wręcz osobistego zaangażowania miejskich urzędników po jednej ze stron sporu dotyczącego kierunków rozwoju tego regionu, ten brak obiektywizmu i ograniczone możliwości kontroli procesu ankietowego budzą nasz sprzeciw.

Za cały proces konsultacji odpowiada Referat ds. Partycypacji i Dialogu znajdujący się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK . Prócz ww. ankiety – dostępnej pod linkiem https://bit.ly/3Or4NtU, w ramach konsultacji zaplanowano także:

  • spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych (03.10.23 r. godz. 17.00 Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1; 12.10.23 r. godz. 17.00 Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20; 19.10.23 r. godz. 17.00 ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4);
  • partycypacyjne warsztaty dzielnicowe (Dzielnica XII: 23 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41; Dzielnica XIII: 26 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79);
  • dyżury telefoniczne eksperta w dniach: 30 października 2023 r., 6 listopada 2023 r., 13 listopada 2023 r., 20 listopada 2023 r. i 27 listopada 2023 r. w godzinach 15.00.-17.00. pod numerem telefonu 12 616 85 56.

Klaster Rybitwy i reprezentujący go przedsiębiorcy będą uczestniczyć w całym procesie konsultacji. Zachęcamy do włączenia się w struktury naszej organizacji, ale także luźnego uczestnictwa w procesie konsultacji w obronie naszych interesów.