fbpx

Klaster Rybitwy po pierwszym spotkaniu programowym

Pierwsze spotkanie Członków Fundacji po odrzuceniu mpzp „Nowe Miasto”, które odbyło się 21.04.2023, zaowocowało powołaniem Przewodniczącego Rady Programowej i ukierunkowaniem planu aktywności na najbliższe miesiące. Fundacja rozszerza swoją działalność, która dotychczas koncentrowała się wokół przeciwdziałaniom wprowadzenia w życie planu „Nowe Miasto”. Do współpracy zaprasza firmy z całego Krakowa.

Po udanej demonstracji na rzecz odrzucenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto”, zrzeszeni w fundacji przedsiębiorcy zaapelowali do prezydenta Krakowa o bezzwłoczne powołanie okrągłego stołu i wspólne wypracowanie spójnej koncepcji dla rozwoju obszaru, która będzie uwzględniała zarówno potrzeby mieszkańców, jak i pracowników i pracodawców firm znajdujących się na terenie planowanego „Nowego Miasta”. Na odpowiedź ze strony Miasta nie zamierzają jednak czekać bezczynnie.

– Walka z planem „Nowe Miasto” pokazała nam nie tylko wspólne problemy, ale też potencjał, który możemy wykorzystywać do tworzenia lepszego lokalnego środowiska, który będzie pożyteczny zarówno dla przedsiębiorstw, jak i mieszkańców. Będziemy patrzeć urzędnikom na ręce i monitorować dalsze losy planu zagospodarowania przestrzeni, ale nie zamierzamy poprzestać na oczekiwaniach na ruch miasta – mówi Remigiusz Tytuła, Prezes Klaster Rybitwy.

Członkowie fundacji chcą prowadzić z miastem i mieszkańcami dialog, który ukształtuje nową propozycję planu zagospodarowania terenu Rybitw. Klaster Rybitwy ma dążyć do współpracy z miastem w zakresie uruchamiania i promowania inicjatyw społecznych, transportowych i infrastrukturalnych, które będą wspierać rozwój tego terenu w ramach harmonijnego współistnienia mieszkańców z rozwijającym się biznesem. Do współpracy zaprasza także lokalne inicjatywy społeczne.

Ważnym kierunkiem działalności Klastra Rybitwy ma być stworzenie przestrzeni na kooperację członków Fundacji:

– W trakcie współpracy znaleźliśmy obszary, w których jako firmy możemy lokalnie współpracować. Chcemy stworzyć sieć produktów i usług, którymi możemy wzajemnie się wspierać. Członkowie Klastra to często przedsiębiorcy z ogromnym doświadczeniem – i to także tym zasobem chcemy się dzielić. Do współpracy zapraszamy firmy z całego Krakowa. Walka o rozsądne gospodarowanie przestrzenią Rybitw i Płaszowa nadal trwa, ale nie jest to jedyna inicjatywa, którą będziemy się zajmować. – dodaje Prezes Fundacji.

– Możemy i chcemy tworzyć nowoczesną, zintegrowaną przestrzeń, która będzie efektywnie wspierać nie tylko rozwój miasta, ale też mieszkańców okolicznych dzielnic – choćby poprzez oferowanie wartościowych i rozwojowych miejsc pracy. Wierzymy, że możemy stworzyć ekosystem, który będzie pożyteczną niszą dla nas wszystkich. – deklaruje fundacja Klaster Rybitwy.