MIKI Recykling

Grupa MIKI zał. 1990 r. jest dużym podmiotem specjalizującym się w odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik.