FCC Polska

Grupa FCC w Polsce świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów, zarówno dla Klientów Biznesowych, jak i Mieszkańców. Do wachlarza usług świadczonych przez FCC należą usługi z zakresu gospodarki surowcami wtórnymi, odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz pobudowlanymi od gmin, klientów komercyjnych oraz obiektów przemysłowych. Ponadto, dla naszych klientów oferujemy, m.in.: projektowanie, budowę, administrowanie i rekultywację składowisk odpadów, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami oraz edukację ekologiczną.