fbpx

Czas na lepsze miasto!

Dnia 13.03.2023 r. odbyła się konferencja prasowa Klastra Rybitwy. Fundacja przedstawiła propozycje dalszych inicjatyw związanych z potencjalnym rozwojem rejonu Rybitw i Północnego Bieżanowa. Zarząd Fundacji zadeklarował dalszą chęć podjęcia wspólnego wysiłku, by razem z przedstawicielami miasta, mieszkańców sąsiednich dzielnic i ekspertami zaplanować zmiany, które będą odpowiedzią na potrzeby wszystkich użytkowników tego obszaru.

Informacja prasowa podsumowująca konferencję

Prezes Fundacji, Remigiusz Tytuła, zaproponował powołanie organu, który miałby koordynować projektowanie nowego planu zagospodarowania:

Klaster Rybitwy apeluje do Prezydenta Miasta Krakowa o jak najszybsze powołanie „Okrągłego Stołu” dla obszaru, na którym powstać miało Nowe Miasto. W skład tego ciała, prócz przedstawicieli urzędu miasta, wejść powinni reprezentanci ugrupowań obecnych w Radzie Miasta Krakowa, przedstawiciele dzielnic XII i XIII, reprezentanci mieszkańców, pracodawców i pracowników, a przede wszystkim eksperci z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, prawa, rozwoju i ekonomii miast, geologii i zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Przedstawiciele Fundacji przedstawili również koncepcję „Paktu dla Rybitw”, która zakłada bezzwłoczne podjęcie prac nad spełnianiem podstawowych potrzeb użytkowników terenu – takich, które nie powinny dłużej czekać na wypracowanie nowego planu zagospodarowania:

Klaster Rybitwy proponuje wszystkim zainteresowanym stronom społecznym, gospodarczym i politycznym porozumienie wokół bazowych potrzeb Rybitw i Północnego Bieżanowa:
• stworzenie wydolnego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
• udrożnienie układu drogowego – modernizacja ulicy Półłanki, zakończenie budowy ulicy Domagały;
• budowa chodników, przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych;
• poprawa oferty komunikacji zbiorowej – linie autobusowe, kolej aglomeracyjna, budowa tramwaju Mały Płaszów – obwodnica S7, oraz przygotowania do budowy tramwaju na Złocień, np. wzdłuż ul. Domagały;
• rozbudowa systemu kanalizacji – sanitarnej i deszczowej.