fbpx

Czas wyborów, czas ocen

Fundacja Klaster Rybitwy, to organizacja całkowicie apartyjna, która jednak, w toku realizacji swoich celów statutowych, współdziała z radnymi dzielnicowymi, miejskimi, posłami i senatorami, czy przedstawicielami administracji samorządowej lub rządowej. W skrócie: Klaster pozostając bezstronnym graczem w partyjnym sporze, kontaktuje się i działa z politykami w ramach quasi-politycznych procesów. Stanowi to bezpośrednią podstawę do oceny jakości tej współpracy.

Kiedy obywatele najskuteczniej mogą wystawiać noty politykom? W trakcie kampanii wyborczej! Pozostając apartyjną organizacją, której na sercu leży dobro Krakowa i Krakowian w tym pracowników i przedsiębiorców, nie możemy pozostać w tej sytuacji bierni. Jako aktywny, obywatelski podmiot działający w bliskim kontakcie a niekiedy nawet starciu z lokalnymi politykami, pokusiliśmy się o dokonanie ocen części kandydatów na posłów i senatorów.

Podstawy i zasady oceny

Podstawą oceny pozostaje oczywiście nasza roczna batalia przeciwko destrukcyjnemu – z punktu widzenia pracowników, przedsiębiorców i budżetu Krakowa – projektowi mpzp „Nowe Miasto”; oraz przygotowania i realizacja aktualnych konsultacji społecznych związanych z zagospodarowaniem obszaru Rybitw, Płaszowa i Północnego Bieżanowa.

W trakcie ww procesów odbyliśmy dziesiątki spotkań w naszych firmach, biurach poselskich, pomieszczeniach służących do konsultacji, czy salach Rady Miasta Krakowa; przeprowadziliśmy setki rozmów, debat i sporów; wysłaliśmy tysiące wiadomości tekstowych, postów i maili. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach różnorodnych komisji, klubów, a także sesjach i głosowaniach RMK. Naszymi interlokutorami byli radni, posłowie, senatorowie czy przedstawiciele urzędu wojewody. Dziś spora część z nich podejmuje rękawice w wyborach parlamentarnych – niektórzy starają się o reelekcję inni walczą o swój pierwszy mandat posła czy senatora.

Oceniamy ich opisowo, bazując na weryfikacji: otwartości na spotkanie, chęci wysłuchania argumentów, aktywności, zaangażowania, inicjatywy i postawy w głosowaniach 8 i 22 marca 2023 r. (radni kandydujący na posłów). Nie oceniamy wszystkich kandydatów na krakowskich listach wyborczych a tylko tych, którzy jako obecni radni, posłowie, senatorowie czy urzędnicy mieli możliwość zajęcia jakiegokolwiek aktywnego stanowiska wobec naszych postulatów. Najlepszych z nich oznaczamy ikonkami ; kandydatów poddawanych ocenie szeregujemy alfabetycznie; pozostałych, którzy byli przez nas monitowani i mieli możliwość ustosunkowania się do naszych spraw, ale z jakichś powodów tego nie zrobili, zgrupowaliśmy na samym końcu, pozostawiając ich bez oceny.

Nasze noty

Wybory do Sejmu RP – okręg wyborczy numer 13 obejmujący w całości miasto Kraków:
 • Adamczyk Andrzej (Prawo i Sprawiedliwość) – aktualny poseł i minister; umożliwił przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w biurze poselskim, zostało ono poprowadzone przez asystenta; niestety działanie to pozostało bez znanego nam dalszego ciągu i osobistego kontaktu czy zaangażowania odnośnie problemów lokalnych przedsiębiorców. Ocena neutralna.
 • Chamielec Iwona (Koalicja Obywatelska) – aktualna radna Krakowa; nie skorzystała z możliwości dedykowanego spotkania z przedsiębiorcami; w głosowaniu 8 marca sprzeciwiła się projektowi mpzp Nowe Miasto; 22 marca odrzuciła propozycję odstąpienia od sporządzania planu dla tego obszaru, popierając klubowy wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ocena umiarkowanie pozytywna.
 • Daros Tomasz (Koalicja Obywatelska) – aktualny radny Krakowa; skorzystał z zaproszenia przedsiębiorców i możliwości bezpośredniej wymiany argumentów; 8 marca głosował przeciw prezydenckiemu projektowi mpzp Nowe Miasto; natomiast 22 marca zagłosował przeciw uchwale o odstąpieniu od sporządzania planu dla tego obszaru, popierając wniosek radnych KO dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ocena pozytywna.
 • Drewnicki Michał (Prawo i Sprawiedliwość) – z naszego punktu widzenia absolutny top of the top wśród obecnych radnych Krakowa kandydujących na posłów, znalazł czas na spotkanie z przedsiębiorcami i wizytację naszych zakładów; od samego początku uznawał, że próba siłowego usunięcia biznesu z obszaru, na który jeszcze dekadę temu Kraków zapraszał przedsiębiorców podmywa zaufanie do samorządu; bezpośrednio wspierał nas podczas posiedzeń komisji planowania przestrzennego a także w trakcie sesji 8 marca osobiście występując przeciw prezydenckim planom; wyszedł i zabrał głos w trakcie demonstracji naszych pracowników; na sesję 22 marca przygotował projekt uchwały o odstąpieniu od sporządzania planu dla tego obszaru (mającą na celu uspokojenie zantagonizowanych nastrojów i przystąpienie do skorygowania studium dla tego rejonu Krakowa; również na etapie konsultacji pozostaje w bliskim kontakcie z Klastrem. Ocena zdecydowanie pozytywna.
 • Duda Elżbieta (Prawo i Sprawiedliwość) – aktualna posłanka na Sejm RP, spotkała się bezpośrednio z przedstawicielami przedsiębiorców; podsunęła nam kilka ciekawych pomysłów do działania; skontaktowała z innymi posłami z regionu. Ocena pozytywna.
 • Gosek-Popiołek Daria (Lewica) – aktualna posłanka na Sejm RP, spotkała się bezpośrednio z przedstawicielami przedsiębiorców; uczestniczyła w specjalnej komisji; nie zajęła zdecydowanego stanowiska wobec planów miasta dotyczących Rybitw, Płaszowa oraz Północnego Bieżanowa, ale na pewno rozumiała argumentację przedsiębiorców oraz zatrudnionych przez nich pracowników. Ocena pozytywna.
 • Jaśkowiec Dominik (Koalicja Obywatelska) – aktualny radny Krakowa; nie skorzystał z zaproszenia przedsiębiorców i bezpośredniej możliwości wymiany argumentów; 8 marca głosował przecie prezydenckiemu projektowi mpzp Nowe Miasto; natomiast 22 marca zagłosował przeciw uchwale o odstąpieniu od sporządzania planu dla tego obszaru, popierając wniosek radnych KO dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ocena umiarkowanie pozytywna.
 • Komarewicz Rafał (Trzecia Droga) – aktualny radny i przewodniczący RMK kandydujący na posła; już w trakcie spotkania z mieszkańcami Złocienia w październiku 2022 próbował z projektu Nowe Miasto stworzyć swój wehikuł wyborczy; był zaskoczony sprzeciwem przedsiębiorców; dotrzymał złożonej wówczas obietnicy i zorganizował specjalną sesję dla radnych i przedsiębiorców odnośnie projektu mpzp w styczniu br; mimo zapowiedzi że nie widzi możliwości głosowania na projektem planu Nowe Miasto jeśli wcześniej nie rozstrzygnie się kwestia planu Kombinat, mimo że wciąż planu dla obszarów hutniczych nie ma radny Komarewicz, jako przewodniczący RMK dopuścił do wprowadzenia planu Nowe Miasto pod obrady; w głosowaniu 8 marca w głosowaniu poparł szkodliwy projekt; a 22 marca głosował przeciw odstąpieniu od sporządzania planu dla tego obszaru a za konsultacjami. Ocena negatywna.
 • Kot Małgorzata (Prawo i Sprawiedliwość) – aktualna radna starająca się o mandat do Sejmu RP; uczestniczyła w pierwszym spotkaniu dla radnych zorganizowanym dla przedsiębiorców połączonym z wizytacją przedsiębiorstw z omawianego obszaru; jako radna z regionu zajmowała stanowisko wyważone stanowisko; w konsekwencji 8 marca wstrzymała się od głosu w głosowaniu za odrzuceniem projektu mpzp Nowe Miasto; a 22 marca poparła zarówno uchwałę o odstąpieniu od sporządzania planu dla tego obszaru, ale także wniosek radnych KO dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ocena neutralna.
 • Miszalski Aleksander (Koalicja Obywatelska) – naszego punktu widzenia absolutny lider wśród obecnych parlamentarzystów walczących o reelekcję; wygospodarował czas na spotkanie z przedsiębiorcami i wizytację naszych zakładów; zajął stanowisko przychylne przedsiębiorcom rozumiejąc także wymierne straty podatkowe, finansowe i wizerunkowe jakie może ponieść miasto w wyniku odszkodowań i przymusowej przeprowadzki firm; mobilizował radnych KO do zwrócenia uwagi na ten problem; uznał że kwestia obecności przedsiębiorców na tym obszarze leży w żywotnym interesie miasta a ewentualne przekształcenia muszą odbywać się na uczciwych i przewidywalnych zasadach nie naruszających wolności gospodarowania. Ocena zdecydowanie pozytywna.
 • Sobieraj Marek (Prawo i Sprawiedliwość) – aktualny krakowski radny kandydujący do sejmowych ław; nie skorzystał z zaproszenia przedsiębiorców i możliwości bezpośredniej wymiany argumentów; jednakowoż popierał nasze stanowisko podczas komisji planowania przestrzennego a 8 marca głosował przeciw prezydenckiemu projektowi mpzp Nowe Miasto; 22 marca zagłosował za uchwałą o odstąpieniu od sporządzania planu dla tego obszaru, popierając równolegle wniosek radnych KO dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ocena pozytywna.
 • Szczepańska Alicja (Koalicja Obywatelska) – aktualna radna Krakowa; nie skorzystała z możliwości spotkania z przedsiębiorcami; w głosowaniu 8 marca sprzeciwiła się projektowi mpzp Nowe Miasto, wyszła także do protestujących tego dnia pracowników i przedsiębiorców; 22 marca odrzuciła propozycję odstąpienia od sporządzania planu dla tego obszaru, popierając wniosek klubu KO o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ocena umiarkowanie pozytywna.
 • Witek Aleksandra (Prawo i Sprawiedliwość) – aktualna radna kandydująca do Sejmu RP; nie uczestniczyła w spotkaniu z przedsiębiorcami na terenie Rybitw, jednakże 8 marca głosowała za odrzuceniem prezydenckiego projektu planu Nowe Miasto; 22 marca zagłosowała za uchwałą o odstąpieniu od sporządzania planu dla tego obszaru, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nie głosowała. Ocena umiarkowanie pozytywna.
 • Pozostali: Berkowicz Konrad (Konfederacja) Gdula Maciej (Lewica); Kempf Piotr (Trzecia Droga); Osuch Jacek (Prawo i Sprawiedliwość); Raś Ireneusz (Trzecia Droga); Ścigaj Agnieszka (Prawo i Sprawiedliwość); Wassermann Małgorzata (Prawo i Sprawiedliwość).

Wybory do Senatu RP – okręg numer 32 i 33 obejmujące razem miasto Kraków:
 • Fedorowicz Jerzy (Koalicja Obywatelska) – Senator RP starający się o reelekcję; spotkał się z przedsiębiorcami wysłuchał naszych argumentów i starał się pomóc docierając do lokalnych struktur PO; osobiście uczestniczył w styczniowym specjalnym posiedzeniu RMK; zachęcał do szukania kompromisu między miastem, mieszkańcami i przedsiębiorcami. Ocena pozytywna.
 • Klich Bogdan (Koalicja Obywatelska) – Senator RP starający się o reelekcję; wysłuchał argumentów przedsiębiorców i pracowników podczas bezpośredniego spotkania w którym uczestniczył też radny Grzegorz Stawowy, obiecał wtedy pomoc i z naszej perspektywy właśnie przez osobę ww. radnego udzielił jej na komisji planowania przestrzennego, i sesjach 8 i 22 marca. Ocena pozytywna.
 • Małodziński Mateusz (Prawo i Sprawiedliwość) – obecny II wicewojewoda małopolski starający się uzyskać mandat Senatora RP; był reprezentantem Wojewody na spotkaniu z przedsiębiorcami; choć początkowo był sceptycznie nastawiony do naszych postulatów, to dał się przekonać logicznej argumentacji podbudowanej dokumentacją finansowo-prawną; wskazał wyraźnie ścieżkę formalną dotyczącą przekazywania organom administracji rządowej kluczowych informacji i dokumentów mogących merytorycznie zasilić Wojewodę w zakresie ewentualnego unieważnienia uchwalonego przez RMK planu. Ocena pozytywna.

Pozostajemy z boku partyjnego sporu, ale czujemy, że jako uczestnik pewnego politycznego procesu mamy argumenty, by dokonać wycinkowej oceny tej części krakowskich kandydatów do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uczestniczyli lub mogli uczestniczyć w promowaniu lub przeciwdziałaniu projektowi mpzp Nowe Miasto. Nie bardzo łudzimy się, że taka ocena będzie silną podstawą do ewentualnej zmiany listy/partii na którą chcą głosować przedsiębiorcy czy pracownicy z regionu Rybitw, Płaszowa i Północnego Bieżanowa, ale może być już jakąś przesłanką do dokonania wyboru konkretnej kandydatki lub kandydata na wcześniej wybranej liście lub pominięcia go na rzecz partyjnego kolegi. Tylko tyle i aż tyle.